ما كه مانديم رفتيم و آنانكه رفتند ماندند.

محرم در گناوه

               
 

                                             سینه زنی سنتی در امامزاده گناوه


راهنمای سایت
: برای استفاده از سایت می توانید به نوار سمت راست سایت رفته و

روی پنجره مورد نظر کلیک فرمایید.

                                 توجه توجه        برای دیدن  عکس های جدید به قسمت  گالری  عکس  هیئت  مراجعه فرمایید.
گزارش تخلف
بعدی