ما كه مانديم رفتيم و آنانكه رفتند ماندند.

محرم در گناوهاطلاعیه شماره 1

قابل توجه مداحان  عاشورایی

سلسله نشست های مداحی ویژه مداحان هیات عاشوراییان

برگزارمیگردد.


زمان:هرهفته شبهای چهارشنبه ساعت 8/30
                                     سینه زنی سنتی

راهنمای سایت
: برای استفاده از سایت می توانید به نوار سمت راست سایت رفته و

روی پنجره مورد نظر کلیک فرمایید.

                                 توجه توجه        برای دیدن  عکس های جدید به قسمت  گالری  عکس  هیئت  مراجعه فرمایید.
گزارش تخلف
بعدی